Termeni si conditii

Vânzător
SC SOCOMAT TRADE  SRL cu sediul in Bucuresti, Strada Vlaicu Voda, nr 11, Tel-Fax 021/425.26.36, CUI RO6477131, J40/21111/1994

Cumpărător
Persoana juridică sau orice entitate juridică care efectueaza o Comanda.

Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri şi să facă plata acestora.

Contract
Reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului. Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia. Contractul se încheie pe durată nedeterminată, dar poate înceta în momentul în care Cumpărătorul îşi exercită dreptul de retragere din contract sau în caz de forţă majoră.

Documente contractuale
a) Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul işi derulează operaţiunile comerciale.
b) Notificarile primite de catre Cumpărător, după efectuarea Comenzii, au rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceste notificari se fac electronic (e-mail) sau telefonic.
c) Pentru motive justificate, Vânzătorul işi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispozitţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.
d) Confirmarea de înregistrare a Comenzii primită de către Cumpărător automat, nu creeaza obligatii contractuale si nu este o confirmare a faptului ca produsele pot fi livrate. Contractul se consideră încheiat în momentul în care Vânzătorul acceptă comanda transmisă de Cumpărător. Acesta este momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii (AWB transportator)

Forta majora
Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil,în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat. Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu incetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – Jurisdicţia

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre Socomat Trade SRL  şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucuresti.

Preţul produselor
Preţul produselor este cel menţionat pe pagina web şi este valabil în limita stocurilor disponibile. Preţul produselor electrice şi electronice include şi costurile colectării, tratării şi eliminării DEEE.  Costurile sunt evidenţiate separat pe factura de cumpărare. Preţul nu include taxele de transport, acestea sunt evidenţiate separat la finalizarea comenzii.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, platită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operaţiunilor de colectare, transport şi valorificare/reciclare a deşeurilor echipamentelor electrice şi electronice, astfel cum este prevazut de legislaţia în vigoare.

Erori
Deşi se fac eforturi permanente pentru păstrarea acurateţei informaţiilor pe site, rareori acestea pot conţine inadvertenţe: aspectul general al produsului să fie schimbat de producător faţă de imaginile prezentate, să fie modificate anumite aspecte tehnice de la prezentarea produsului pe site, preţul sau stocul să fie afişat eronat din motive tehnice. In aceste cazuri ne rezervăm dreptul de a refuza onorarea comenzilor şi la anularea lor. De asemenea, comenzile la produsele ce conţin discounturi se onorează doar in limita stocului disponibil.

Facturare – Plata
Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Plata în avans
Pentru anumite comenzi trimise prin curierat cu plata ramburs, se poate cere plata în avans sau plata unui avans de minim 20% din valoarea totală.

Livrare
(1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, Vânzătorul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către client, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.
(2) În cazul în care Vânzătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu clientul sau în termenul stabilit la alin. (1), clientul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care Vânzătorul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, clientul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care Vânzătorul a refuzat să livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în vedere toate circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care clientul informează Vânzătorul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este esenţială. În aceste cazuri, dacă Vânzătorul nu livrează produsele în momentul convenit cu clientul sau în termenul stabilit la alin. (1), clientul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

Transferul proprietătii bunurilor
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plătii din partea Cumparatorului în locaţia indicată în Comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier/Agent comercial Socomat Trade)

Răspundere
Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor pe Site (imagini  / prezentări multimedia / etc) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Datorită modificărilor neanunţate efectuate de producători, unele caracteristici ale produselor precum forma de prezentare, culoare, dimensiuni, pot să fie diferite faţă de prezentarea pe site.

Respectarea legilor şi a standardelor

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonantele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea produselor şi aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Garanţie
Toate produsele comercializate prin intermediul site-ului sokotools.ro beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor.  Se acordă garanţie pentru defecte de material şi defecte de fabricaţie. Nu se acordă garanţie dacă produsul a fost utilizat necorespunzător sau pentru uzură. Produsele consumabile nu beneficiază de garanţie.

Returnarea produselor / banilor
Clientul are dreptul de a denunţa contractul la distanţă prin notificare în scris trimisă comerciantului, în termen de 3 zile de la primirea produsului.

Reclamaţii
Reclamaţiile clienţilor se pot face în scris, prin intermediul poştei electronice, la adresa magazin@socomat.ro. Acestea vor fi soluţionate de către vânzător în conformitate cu “Termenii si condiţiile” afişate pe site.

Confidenţialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, toate informaţiile furnizate de dumneavoastră vor fi administrate în condiţii de siguranţă,  vor ramâne strict confidenţiale şi nu vor fi vândute, reutilizate, închiriate sau dezvăluite terţilor.

Acestea vor fi folosite doar în scopul realizării actului comercial dintre socomat.ro şi Cumpărătorii săi, al comunicării cu aceştia privind evoluţia şi starea comenzilor, al informării acestora cu privire la funcţionarea siteului şi a ofertelor acestuia.

Socomat.ro poate notifica Cumpărătorii privind ofertele curente prin newsletter, poate trimite felicitări şi alte mesaje speciale.

Orice utilizator care a furnizat datele sale personale siteului socomat.ro, în cadrul procesului de înregistrare în vederea cumpărării de produse, poate cere ca acestea să fie şterse din baza de date a socomat.ro, trimiţând un email magazin@socomat.ro .

Informaţii privind DEEE si BATERII

a)      Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) si BATERII  pot conţine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătaţii umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecţia mediului şi O.U.G. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, Cumpărătorii vor avea în vedere urmatoarele.
b) Cumpărătorii au obligaţia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta separat aceste DEEE si BATERII
c) Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE si BATERII nu trebuie amestecate cu deşeuri menajere şi că acestea fac obiectul unei colectări separate.

b)      SC SOCOMAT TRADE SRL , in calitate de importator DEEE si BATERII este inscris in:

-registrul EEE sub numarul :RO-2016-12-EEE-2784-I

-registrul BATERII sub numarul : RO-2016-12-B&A-0954

Shopping Cart
0
Scroll to Top